TIN CẬY

Chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình. Sự sẵn sàng gắn bó với công ty trong mọi thời điểm thăng trầm sẽ được áp dụng như nhau cho từng thành viên trong doanh nghiệp. Độc lập về kinh tế là mục tiêu cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi không muốn phụ thuộc. Sự tăng trưởng bằng nội lực là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chiến lực đó. Chúng tôi tìm kiếm sự tương đồng từ khách hàng. Nhưng Chúng tôi cũng hiểu rõ sự cần thiết của một điểm tựa vững mạnh. Công bằng, tiêu chuẩn, uy tín là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi hành động của Chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi muốn khách hàng, nhân viên, chủ sở hữu và cộng đồng xã hội đều hài lòng tuyệt đối. Chúng tôi tiên phong về công nghệ và tổ chức trong lĩnh vực công việc cũng như trong các sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu tăng trưởng liên tục vượt qua mức trung bình trong ngành mà chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi cũng đạt được mức lợi nhuận đủ trang trải các chi phí cao dành cho tìm kiếm và phát triển sản phẩm cũng như đầu tư để hoàn thiện công ty.

Ban lãnh đạo truyền đạt các giá trị của Globalvet thông qua các hoạt động thường nhật. Chúng tôi mong muốn ban lãnh đạo thể hiện sáng kiến, sự cởi mở và tự tin. Khả năng lãnh đạo dựa trên năng lực cá nhân và trình độ chuyên môn. Lãnh đạo cũng có nghĩa là tăng cường thúc đẩy quá trình đổi mới. Ban lãnh đạo của chúng tôi cũng lồng ghép ý kiến của nhân viên vào quá trình ra quyết định. Nền tảng của mối quan hệ giao tiếp giữa ban lãnh đạo và nhân viên là sự lịch sự, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ban lãnh đạo phải là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Công ty chúng tôi trong cộng đồng

Là một doanh nghiệp, Chúng tôi cũng có những trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cam kết theo đuổi một cơ cấu tự do, nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Chúng tôi tôn trọng luật pháp và văn hóa tại những đất nước chúng tôi hoạt động kinh doanh. Tại tất cả các địa điểm, Chúng tôi luôn hỗ trợ triển khai các phương pháp và dự án sáng tạo tăng cường phát triển xã hội và phục vụ quyền lợi của con người. Chúng tôi sống bình đẳng và từ chối phân biệt đối xử dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, chúng tôi chú trọng đến tính minh bạch, mức độ tin cậy và giao tiếp cởi mở từ trong ra ngoài. Vì điều đó tạo nên niềm tin. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng với chúng tôi là bảo vệ môi trường và sức khỏe. Do đó, chúng tôi sử dụng công nghệ tốt nhất để tránh xảy ra các tác động có hại từ những hoạt động kinh tế do chúng tôi thực hiện.

Bài viết trước đó SỰ CÔNG BẰNG
Bài viết sau đó TRÁCH NHIỆM