TẦM NHÌN

Năm 2030 thành tập đoàn đa ngành kinh doanh lĩnh vực:

  1. Dược thú y – Thủy sản

  2. Đào tạo nguồn nhân lực

  3. Dinh dưỡng và thức ăn

  4. Chăn nuôi và con giống

  5. Dụng cụ thú y và phòng tinh

  6. Phòng mạch thú y

  7. Chế biến thực phẩm

  8. Xuất nhập khẩu

Bài viết trước đó VIC – RUSSIA
Bài viết sau đó DENKAPIG – HOLAND