Thành phần

Xilanh 0.5ml

Tính chất

Cơ chế tác dụng

Công dụng

Xuất sứ

Tên: Hà Lan