Thành phần

Kim tiêm 1.6 inch

Tính chất

Cơ chế tác dụng

Công dụng

Xuất sứ

Tên: Hà Lan