Thành phần

Kim tiêm inox nhập khẩu từ Holand, gồm các loại: 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G

Tính chất

Chất liệu Inox, đốc kim dài, tiêm rất ngọt, đau ít, không gẫy, không chảy máu khi tiêm. Hàng nhập khẩu từ Taiwan và Holand.

Dược động học

Heo và gia súc: Sử dụng loại kim 16G, 17G, 18G và 19G. Dùng trong cho các mục đích như tiêm vaccine, tiêm thuốc, chuyền dịch và lấy máu xét nghiệm.

Gia cầm: Sử dụng loại kim 20G, 21G và 22G. Dùng trong cho các mục đích như tiêm vaccine, tiêm thuốc, chuyền dịch và lấy máu xét nghiệm.

Công dụng

Chỉ định sử dụng

Heo nái:          Sử dụng loại kim 16G x 1.5inch

Heo con:         Sử dụng loại kim 19G x 1inch.

Heo choai:      Sử dụng loại kim 18G x 1inch.

Heo thịt:          Sử dụng loại kim 17G x 1.5inch.

Gia cầm nhỏ:  Sử dụng loại kim 22G x 0.5inch.

Gia cầm thịt:   Sử dụng loại kim 21G x 0.5inch.

Gia cầm đẻ:    Sử dụng loại kim 20G x 0.5inch.

Xuất xứ

Nhà sản xuất: Meddit B.V. – Holand