Thành phần

Xạ hương, Cây cúc ngải, Ethanol

Tính chất

Bào chế Dạng lỏng

Cơ chế tác dụng

Dung dịch dạng uống từ các thành phần tự nhiên để làm giảm sự xâm nhiễm của mạt đỏ

Umbromite được sử dụng cho gà đẻ để chống lại mạt đỏ, bằng cách tăng phản ứng miễn dịch của gà đẻ dưới dạng độc tố tự nhiên không thể tiêu hóa được cho mạt đỏ

Công dụng

Umbromite nên được sử dụng ở liều 750ml/1000L nước (200ml nước/con/ngày) như sau:

Sử dụng lần đầu để kiểm soát: 3 tuần sau khi gà lên chuồng dùng 5-7 ngày liên tục. Nhắc lại sau 10 tuần, mỗi tuần 1 lần trong khoảng từ 6 đến 10 tuần.

Điều trị “đốt” : 750ml/1000L dùng liên tục 5-7 ngày trong 1 chuồng. Điều trị nhắc lại 1 lần/tuần trong vòng 10 tuần.

Xuất sứ

Tên ITALIA