Thành phần

Albendazol 125mg

Tính chất

Bào chế Dạng lỏng

Một Benzimidazol anthelmintic có cấu trúc liên quan tới menbendazol. Albendazol có trọng lượng phân tử là 265. Nó không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong cồn.

Cơ chế tác dụng

Công dụng

Công dụng: Albendazol được chỉ định cho các bệnh nội ký sinh trùng như: Ostertagia ostertagi, Heamongchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum, Oesphagotomum spp., Dictacaulus spp., Sán lá gan trưởng thành và Moniezia spp trên trâu bò, cừu, dê và lợn để điều trị bệnh nội ký sinh trùng.

Mèo: Albendazol sử dụng để điều trị bệnh Paragonimus kellicotti truyền nhiễm.

Chó: Albendazol sử dùng để điều trị bệnh Capillariasis. Ở chó Albendazon điều trị bệnh Filaroides truyền nhiễm.

Xuất sứ

Tên THÁI LAN