Thành phần

Crude Protein;Crude fat; Crude fibre; Amino Acid; Lysine; Methionine; Calcium; Phosphorus

Tính chất

Bào chế Dạng sữa

Cơ chế tác dụng

Công dụng

Denkapig Lacto Start là sữa thay thế đầy đủ cho lợn sữa từ 24 giờ sau sinh/lợn con cai sữa sớm

Chuẩn bị:

Máng ăn: Pha 150 – 250g với 1 lít nước (20 – 45oC). Cung cấp sữa tươi một vài lần từng ngày trong máng ăn sạch.

Hệ thống uống tự động: Pha 150g với 1 lít nước (20 – 45oC). Làm sạch hệ thống uống bằng cách xịt nước. Cung cấp sữa mới theo ngày

Xuất sứ

Tên HÀ LAN