Thành phần

Bacillus Subtilis,megaterium, cheniformis ;Saccharomyces cerevisiae

Tính chất

Bào chế: Dạng bột

Cơ chế tác dụng

Công dụng

  • Phân hủy mùn bã hữu cơ , thức ăn dư thừa làm sạch đây và ao nuôi
  • Ngăn chặn vi khuẩn có hại thông qua cơ chế cạnh tranh , kiểm soát mật độ tảo ổn định tạo màu nước trong ao nuôi Khử các khí độc NH3,HS2,NO…
  • Cải thiện chất lượng nước ao nuôi và bế ươm tôm giống

Xuất sứ

Tên VIỆT NAM