HỆ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Tầm nhìn

1

Năm 2030 thành tập đoàn đa ngành kinh doanh lĩnh vực:

Dược thú y – Thủy sản

Đào tạo nguồn nhân lực

Chăn nuôi và con giống              

Sứ mệnh

2

Chúng tôi sinh ra để giải quyết vấn đề cho người chăn nuôi và làm giàu cùng họ

triết lÝ 3 win

3

Khách hàng WIN: Trong mọi thỏa thuận kinh doanh từ Toàn Cầu, Khách hàng luôn là trung tâm trong sự phục vụ để đem đến niềm tin với gói sản phẩm và tập dịch vụ.

Nguyên tắc

4

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực về đạo đức

Chúng tôi duy trì một bản sắc văn hóa trong sạch

Chúng tôi tôn trọng đối tác, khách hàng và nhân viên của mình

 

Giá trị xã hội

5

Chăm sóc sức khỏe động vật

Chia sẻ kiến thức trải nghiệm

Chất lượng và an toàn thực phẩm

Kết nối cơ hội

Cùng thịnh vượng