GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người: Đội ngũ Cán bộ công nhân tinh hoa và trải nghiệm tri thức Toàn Cầu. Dịch vụ phục vụ Quốc tế hóa. Kết tinh và chia sẻ các giá trị ưu việt. Kết nối đồng hành cùng phát triển.

Tập trung vào tương lai và kết quả: Để đảm bảo cho sự phát triển năng động và thành công lâu dài của công ty, chúng tôi tham gia vào việc định hình những thay đổi trong thị trường chăn nuôi bằng quy trình kỹ thuật. Bằng cách đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp sáng tạo và tạo sự hứng thú trong công việc cho nhân viên công ty. Chúng tôi chú trọng kết quả để đảm bảo tăng trưởng và độc lập về tài chính.

Trách nhiệm: Chúng tôi đồng ý rằng những hành động của chúng ta phải phù hợp với lợi ích của xã hội. Trên hết, chúng tôi đặt các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong lợi ích và sự an toàn của người sử dụng, sự tiết kiệm các nguồn lực kinh tế và sự bền vững của môi trường.

Cởi mở và tin cậy: Chúng tôi thông tin cho nhân viên, Khách hàng và các nhà cung cấp một cách kịp thời về các phát triển quan trọng trong công ty. Đây là cơ sở tốt nhất cho một mối quan hệ đáng tin cậy.

Sự công bằng: Hoạt động một cách hợp đạo lý là nền tảng thành công của chúng tôi. Mọi thứ chúng tôi làm được chi phối bởi một kim chỉ nam đạo đức nhằm đảm bảo tính công bằng trong quan hệ nội bộ cũng như với các đối tác kinh doanh.

Bài viết sau đó SỰ CÔNG BẰNG