Sát trùng

  • CONFORTDRY

    Chất khoáng hấp thụ, chất thực vật đặc biệt có khả năng hấp thụ, rong biển và tinh dầu thực vật
  • ECOTRU

    Gồm các chủng vi khuẩn: Pediococcus pentosaceus, Pichia farinosa, Dekkera bruxellensis
  • BESTAQUAM-S

    Didecyl dimethyl Aminonium bromide: 10%